Keiko Sasaoka “SHORELINE”

Keiko Sasaoka solo exhinition “SHORELINE”
Nov 29 – Dec 25, 2016
photographers’ gallery
Shinjuku-ku Shinjuku 2-16-11-401 160-0022 Tokyo Japan
http://pg-web.net/exhibition/keiko-sasaoka-shoreline-4/

SL201612-1SL201612-2