Keiko Sasaoka “SHORELINE”

Keiko Sasaoka solo exhibition “SHORELINE”
May 24 – June 19, 2016
photographers’ gallery
2-16-11-401 Shinjuku Shinjuku-ku 160-0022 Tokyo Japan

http://pg-web.net/exhibition/keiko-sasaoka-shoreline-3/

(c) Keiko Sasaoka(c) Keiko SasaokaSSOKSL201605(c) Keiko Sasaoka