Keiko Sasaoka “SHORELINE”

Keiko Sasaoka solo exhibition “SHORELINE”
Oct 29 – Nov 27, 2015
photographers’ gallery
2-16-11-401 Shinjuku Shinjuku-ku 160-0022 Tokyo Japan
http://pg-web.net/exhibition/keiko-sasaoka-shoreline-2/