Keiko Sasaoka “SHORELINE”

Keiko Sasaoka solo exihibition “SHORELINE”
June 2 – 21, 2015
photographers’ gallery
Shinjuku-ku Shinjuku 2-16-11-401 160-0022 Tokyo Japan
http://pg-web.net/exhibition/keiko-sasaoka-shoreline/