SASAOKA Keiko 2001-2007

Keiko-sasaoka-tc

Keiko Sasaoka solo exhibition ”SASAOKA Keiko 2001-2007”
May 24 – June 27, 2008
Tamada project corporation, Tokyo

「KEIKO SASAOKA    2001-2007」
2008年5月24日 ~6月27日
タマダプロジェクト・コーポレーション

Keiko-sasaoka-tc

Keiko-sasaoka-tc

Keiko-sasaoka-tc

Keiko-sasaoka-tc

Keiko-sasaoka-tc

Keiko-sasaoka-tc